Thursday, 12 July 2012

♥ JENIS & FUNGSI GURINDAM ♥

 
Jenis-Jenis Gurindam
  • Gurindam serangkap 2 bari
  •  Gurindam serangkap 4 baris
  • Gurindam bebas
 Fungsi Gurindam
  • gruindam berperanan sebagai alat yang berfungsi untuk mendidik khalayak orang ramai..
  • unsur-unsur pendidikan yang diketengahkannya ialah iman dan moral yang baik.
  

0 comments:

Post a Comment